Evoluția fluidelor

Tehnologii IoT
pentru managementul strategic al apelor

Soluțiile propuse de FAST integrează funcțiile de telecontrol și automatizare, creând un sistem puternic de management de la distanță, care contribuie la reducerea consumurilor, la îmbunătățirea utilizării și reducerea costurilor de exploatare.

Întotdeauna aproape de tine

Zona de afaceri

Am realizat proiecte pentru managementul tehnologic al fabricilor, întreținerea instalațiilor și drivere pentru diferite echipamente

Mediu înconjurător

Tratarea & Distribuția Apei

Farmaceutică

Chimie

Logistică

Energie electrică

Petrol & Gaze

Tehnologia Grupului de Control

Subscribe Our Newsletter
and Be Informed