Politică de confidențialitate a www.fast-est.com/

Acest site web colectează anumite date cu caracter personal de la utilizatorii săi.

Proprietarul și operatorul de date

FastEst Srl 
Strada Strămutați, nr. 54 
610203 Piatra-Neamț (NT) 
România 
Număr de înregistrare în Registrul Comerțului: J27/340/2001 
Număr TVA: RO 14140519

E-mail de contact al proprietarului: privacy@fast-est.com

Tipurile de date colectate

Printre tipurile de date cu caracter personal pe care acest site le colectează, în mod direct sau prin intermediul terților, există: Cookie-uri; Date de utilizare; prenume; adresă de e-mail.

Detalii complete privind fiecare tip de date cu caracter personal colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate acestei politici de confidențialitate sau prin texte cu explicații specifice afișate înainte de colectarea datelor.
Datele cu caracter personal pot fi furnizate în mod liber de către utilizator sau, în cazul datelor de utilizare, colectate automat atunci când se utilizează acest site web.
Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate datele solicitate de acest site web sunt obligatorii, iar nefurnizarea acestor date poate face ca acest site să nu-și poată furniza serviciile. În cazurile în care acest site web specifică faptul că anumite date nu sunt obligatorii, utilizatorii sunt liberi să nu comunice aceste date fără consecințe asupra disponibilității sau funcționării serviciului.
Utilizatorii care nu sunt siguri cu privire la ce date cu caracter personal sunt obligatorii, sunt bineveniți să contacteze proprietarul.
Orice utilizare a cookie-urilor sau a altor instrumente de urmărire de către acest site web sau de către proprietarii serviciilor terților folosite de acest site web servește scopului furnizării serviciului solicitat de către utilizator, pe lângă orice alte scopuri descrise în prezentul document și în Politica de cookie, dacă este disponibilă.

Utilizatorii sunt responsabili pentru orice date cu caracter personal ale terțului obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestui site web și confirmă că au consimțământul terțului de a furniza datele către proprietar.

Modul și locul de prelucrare a datelor

Metode de prelucrare

Proprietarul ia măsurile de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor.
Prelucrarea datelor se efectuează cu ajutorul computerelor și/sau a instrumentelor bazate pe IT, în conformitate cu procedurile organizaționale și modurile strict legate de scopurile indicate. În afară de proprietar, în anumite cazuri, datele pot fi accesibile anumitor tipuri de persoane responsabile, implicate în funcționarea acestui site web (administrație, vânzări, marketing, juridic, administrație de sistem) sau părți externe (cum ar fi, furnizori terți de servicii tehnice, curieri, furnizori de servicii de găzduire, companii IT, agenții de comunicații) numiți, dacă este necesar, procesatori de date de către proprietar. Lista actualizată a acestor părți poate fi solicitată de la proprietar în orice moment.

Temeiul juridic al prelucrării

Proprietarul poate prelucra date cu caracter personal referitoare la utilizatori dacă se aplică una dintre următoarele:

 • • Utilizatorii și-au dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Notă: În conformitate cu anumite legislații, proprietarului i se poate permite să prelucreze date cu caracter personal până când utilizatorul nu se opune unei astfel de prelucrări („excludere voluntară”), fără a trebui să se bazeze pe consimțământ sau pe oricare dintre următoarele temeiuri juridice. Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se află sub rezerva legislației europene privind protecția datelor;
 • • furnizarea datelor este necesară pentru executarea unui contract cu utilizatorul și/sau pentru orice obligații precontractuale ale acestuia;
 • • prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supus proprietarul;
 • • prelucrarea este legată de o sarcină care se desfășoară în interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit proprietarul;
 • • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către proprietar sau de un terț.

În orice caz, proprietarul va contribui cu plăcere la clarificarea temeiului juridic specific aplicabil prelucrării și în special dacă furnizarea datelor cu caracter personal este o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract.

Locul

Datele sunt prelucrate în birourile de operare ale proprietarului și în oricare alte locuri în care sunt localizate părțile implicate în prelucrare.

În funcție de locația utilizatorului, transferurile de date pot implica transferarea datelor utilizatorului într-o altă țară decât cea proprie. Pentru a afla mai multe despre locul de prelucrare a acestor date transferate, utilizatorii pot verifica secțiunea care conține detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal.

Utilizatorii au, de asemenea, dreptul de a afla despre temeiul juridic al transferurilor de date către o țară din afara Uniunii Europene sau către orice organizație internațională guvernată de dreptul internațional public sau înființată de două sau mai multe țări, cum ar fi ONU, și despre măsurile de securitate luate de către proprietar pentru a-și proteja datele.

În cazul în care are loc un astfel de transfer, utilizatorii pot afla mai multe prin verificarea secțiunilor relevante din acest document sau prin contactarea proprietarului utilizând informațiile furnizate în secțiunea de contact.

Perioada de păstrare

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate și stocate atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate.

Prin urmare:

 • • Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de executarea unui contract între proprietar și utilizator vor fi păstrate până la încheierea integrală a acestui contract.
 • • Datele cu caracter personal colectate în scopul intereselor legitime ale proprietarului vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri. Utilizatorii pot găsi informații specifice cu privire la interesele legitime urmărite de către proprietar în secțiunile relevante ale acestui document sau prin contactarea proprietarului.

Proprietarului i se permite să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori utilizatorul a dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare, atât timp cât acest consimțământ nu este retras. În plus, proprietarul poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori este necesar să facă acest lucru pentru îndeplinirea unei obligații legale sau la ordinul unei autorități.

După expirarea perioadei de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse. Prin urmare, dreptul de acces, dreptul la ștergere, dreptul la rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu pot fi puse în aplicare după expirarea perioadei de păstrare.

Scopurile de prelucrare

Datele privind utilizatorul sunt colectate pentru a permite proprietarului să-și furnizeze serviciile, precum și pentru următoarele scopuri: Analiza și contactarea utilizatorului.

Utilizatorii pot găsi mai multe informații detaliate despre astfel de scopuri de prelucrare și despre datele cu caracter personal specifice utilizate pentru fiecare scop în secțiunile respective ale acestui document.

Informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate în următoarele scopuri și utilizând următoarele servicii:

 • Analiza

 • Contactarea utilizatorului

Drepturile utilizatorului

Utilizatorii pot exercita anumite drepturi cu privire la datele prelucrate de proprietar.

În principal, utilizatorii au dreptul la următoarele:

 • De a-și retrage consimțământul în orice moment. Utilizatorii au dreptul de a-și retrage consimțământul în cazul în care și-au dat anterior consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • De a se opune prelucrării datelor cu caracter personal ale acestora. Utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării datelor acestora în cazul în care prelucrarea este efectuată pe un temei juridic diferit de consimțământ. Mai multe detalii sunt furnizate în secțiunea dedicată de mai jos.
 • De a-și accesa datele. Utilizatorii au dreptul de a afla dacă datele sunt prelucrate de proprietar, de a obține divulgarea anumitor aspecte ale prelucrării și de a obține o copie a datelor care fac obiectul prelucrării.
 • De a verifica și solicita rectificarea. Utilizatorii au dreptul de a verifica exactitatea datelor și de a solicita actualizarea sau corectarea acestora.
 • De a restricționa prelucrarea datelor acestora. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, de a restricționa prelucrarea datelor acestora. În acest caz, proprietarul nu va prelucra datele acestora în alt scop decât pentru a le stoca.
 • De a li se șterge datele cu caracter personal sau de a fi eliminate într-un alt mod. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, de a obține ștergerea datelor acestora de la proprietar.
 • De a-și primi datele și de a fi transferate unui alt operator. Utilizatorii au dreptul de a-și primi datele într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și citit automat și, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, de a fi transmise unui alt operator fără nici o restricție. Această prevedere este aplicabilă cu condiția ca datele să fie prelucrate prin mijloace automatizate și ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul utilizatorului, pe un contract din care utilizatorul face parte sau pe obligațiile precontractuale ale acestuia.
 • De a depune o plângere. Utilizatorii au dreptul să depună o plângere în fața autorității competente de protecție a datelor.

Detalii despre dreptul de a se opune prelucrării

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în interes public, în exercitarea unei autorități publice cu care este învestit proprietarul sau în scopul intereselor legitime urmărite de proprietar, utilizatorii pot să se opună unei astfel de prelucrări furnizând un motiv legat de situația particulară a acestora pentru a justifica obiecția.

Utilizatorii trebuie să știe însă că, în cazul în care datele cu caracter personal ale acestora vor fi prelucrate în scopuri de marketing direct, aceștia se pot opune unei astfel de prelucrări în orice moment fără a oferi nici o justificare. Pentru a afla dacă proprietarul prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, utilizatorii pot consulta secțiunile relevante ale acestui document.

Cum se pot exercita aceste drepturi

Orice solicitare de a exercita drepturi de utilizator poate fi direcționată către proprietar prin intermediul datelor de contact furnizate în acest document. Aceste solicitări pot fi exercitate gratuit și vor fi soluționate de către proprietar cât mai curând posibil și întotdeauna în termen de o lună.

Politica de cookie

Acest site web folosește cookie-uri. Pentru a afla mai multe și pentru o notificare detaliată privind cookie-urile, utilizatorul poate consulta Politica de cookie.

Informații suplimentare despre colectarea și prelucrarea datelor

Acțiuni în justiție

Datele cu caracter personal ale utilizatorului pot fi utilizate în scopuri legale de către proprietar în instanță sau în etapele care conduc la posibile acțiuni în justiție rezultate din utilizarea necorespunzătoare a acestui site web sau a serviciilor aferente.
Utilizatorul declară că are cunoștință de faptul că proprietarului i se poate cere să divulge date cu caracter personal la cererea autorităților publice.

Informații suplimentare despre datele cu caracter personal ale utilizatorului

Pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, acest site poate furniza utilizatorului informații suplimentare și contextuale privind anumite servicii sau colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal la cerere.

Jurnalul sistemului și întreținerea

În scopuri de operare și întreținere, acest site web și orice servicii ale unor terți pot colecta fișiere care înregistrează interacțiunea cu acest site web (jurnale de sistem) utilizând alte date personale (cum ar fi adresa IP) în acest scop.

Informații ce nu sunt incluse în această politică

Mai multe detalii privind colectarea sau prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate de la proprietar în orice moment. Consultați informațiile de contact de la începutul acestui document.

Modul în care sunt tratate solicitările „Fără monitorizare”

Acest site web nu acceptă solicitările „Fără monitorizare”.
Pentru a determina dacă oricare dintre serviciile terțe pe care le utilizați onorează solicitările „Fără monitorizare”, citiți politicile de confidențialitate ale acestora.

Modificări ale acestei politici de confidențialitate

Proprietarul își rezervă dreptul de a aduce modificări acestei politici de confidențialitate în orice moment prin notificarea utilizatorilor pe această pagină și, eventual, pe acest site web și/sau – în măsura posibilităților din punct de vedere tehnic și legal – prin trimiterea unei notificări către utilizatori prin intermediul oricăror informații de contact ce stau la dispoziția proprietarului. Este recomandat să verificați frecvent această pagină, referindu-vă la data ultimei modificări listate în partea de jos. 

În cazul în care modificările afectează activitățile de prelucrare efectuate pe baza consimțământului utilizatorului, proprietarul va colecta un nou consimțământ de la utilizator, dacă este necesar.

Definiții și referințe juridice

Ultima actualizare: 22 februarie 2019

iubenda găzduiește acest conținut și colectează doar datele cu caracter personal strict necesare pentru ca acesta să fie furnizat.

Afișare Politică de confidențialitate simplificată